ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. Bir tasarımın tescille korunabilmesi için aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gereklidir.

Endüstriyel Tasarım Tescili

Yenilik
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

Ayırt edici nitelik
Ayırt edici kavramı, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

 

Endüstriyel tasarım tescili koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olup her 5'er yıllık sürelerde toplam 5 kez yenilenerek 25 yıl koruma sağlanabilir.

KORUMA SAĞLANAMAYAN ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

— Kamu düzenine ve ahlaka aykırı olan endüstriyel tasarımlar

— Tescilli bir endüstriyel tasarıma ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzer bulunan endüstriyel tasarımlar

— Geometrik şekillerde olan endüstriyel tasarımlar

— Çeşitli nedenlerden dolayı belirli boyutlarda üretilmek zorunda olan endüstriyel tasarımlar