TELİF HAKKI

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mülkiyet hakkıdır. Diğer bir deyişle, kitap, makale, resim, müzik bestesi, harita, fotoğraf, v.s. gibi bilimsel, edebi veya sanatsal eser yaratanlara, ilgili ülke yasaları tarafından belirli süre için tanınmış olan mülkiyet hakkı demektir.

Telif Hakkı

Telif hakkına sahip olan kişi yarattığı eseri bizzat kullanabilme, başkalarına satma veya kiralama, onun başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını veya çoğaltılmasını mahkeme kararıyla önleme gibi haklara sahiptir. Uygulamada telif hakkı çoğu kere eserin üzerine yazılan "Copyright" veya "her hakkı mahfuzdur" gibi ibarelerle belirtilir. Yeni eserler, buluşlar, ülkedeki ilgili kuruluşa tesçil ettirilmekle yasanın güvencesi altına alınmış olurlar. Ancak yasanın öngördüğü süre dolduğu halde yenilenmeyen telif hakları ortadan kalkar ve söz konusu eser serbest bir mal durumuna gelir.