ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği (HACCP) Sistemi

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

ISO 22000 belgesi aşağıdaki sektörlerde yer alan kuruluşlar tarafından alınabilir;

 • Tüm gıda üreticileri
 • Yem üreticileri
 • Çiftçiler
 • Hazır yemek firmaları
 • Gıda depoları, taşıyıcılar ve satıcılar
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda ekipmanı üreticileri
 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri
 • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

 • Kurum sahiplerinin güvenli gıda üretimi yönetimini kolaylaştırması
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Müşterilerin güvenli gıda ile ilgili taleplerinin karşılanması
 • Müşteri memnuniyetinin ve güveninin sağlanması
 • Kurumun piyasada değer ve itibar kazanması
 • Hatalı ürün üretme riskinin azaltılması
 • Gıda israfının ( gıda bozulmaları vs) ürün kayıplarının ve maliyetlerin azaltılması
 • Ürün geri toplama riskinin azaltılması
 • Gıda zehirlenmeleri ve zararları risklerinin düşürülmesi
 • Yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi
 • Çalışma ortamının iyileşmesi
 • Uluslararası bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olunması
 • İhalelere katılmak ve ihracat yapmak için ticaret kolaylığının sağlaması