TSE HYB HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akit edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.