UKR-SEPRO UKRAYNA KALİTE BELGESİ

Ürün ve hizmetlerin Ukrayna Devleti standardlarına uygun olduğunu tasdikleyen bir kalite sertifikasıdır. UkrSEPRO Belgesi ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

Ukr-SEPRO Kalite Belgesi

Rusya Federasyonundan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, ihracatçı Türk firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusyaya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukraynaya da ihracat yapmaktadır. Bu ülkeye sıkça ihracat yapan firmalar gümrükte UkrSEPRO belgesine ihtiyaç duymaktadır.

  

UkrSEPRO Belgesi Neden Gerekli ?

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sık ihracat yapan firmalar gümrükte bu belgeye ihtiyaç duymaktadır.

  

Öte yandan, Ukrayna iç piyasada prestij sağlama ve rekabet edebilmek UkrSepro belgesi gereklidir. Türkiye için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri nasıl bir anlam taşıyorsa, Ukrayna için de UkrSepro belgesi aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.