SSHYB SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak; “Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.”

SSHYB ( Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi )

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir. Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.